fredag 10. juli 2020

Runde 3: Fra storjoenes rike


Storjo (Bilde 1 - 14)

Havørn ungfugl (Bilde 15 - 16)

Havsulekolonien


Toppskarv


Årets lam


Siste sollys over Runde og naboøyene


Ned fra fjellet på RundeStorjo er en art som mange får nærkontakt med når de er på Runde.
Stien fra Goksøyr og til Lundeura går nemlig rett gjennom området der storjoene hekker.

Myrene, det åpne fjellpartiet med høy grasvegetasjon, passer godt for storjoene.
Der har de holdt til i flere tiår. Hekkebestanden teller nå flere titalls par.

Da jeg besøkte Runde i forrige uke,
fikk jeg nok en gang nærkontakt med et par storjoer,
muligens de samme som jeg for ett år siden fikk tatt gode bilder av.

Bare få meter fra stien, som alle må holde seg til for å unngå forstyrrelser, holdt disse storjoene til. 
Jeg så ikke noe til verken reir eller unger hos dette paret.

Da andre storjoer fløy i lufta rett over dem,
slo de ut med vingene og skreik til på karakteristisk vis, 
for å varsle at dette var deres territorium.

Oppe på fjellet fikk jeg tatt bilder av to unge havørner.
Havørna har de siste årene blitt en mer vanlig art på Runde.

Den store kolonien med havsule, hekkende i Rundebranden, vokser fra år til år.
Det gjelder ikke for toppskarvene. De blir dessverre bare færre og færre.

Det siste kveldslyset nærmest malte fjellet på Runde og naboøyene med varme toner.
Jeg var ikke tilbake ved bilen før nærmere midnatt under de to besøkene i forrige uke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar