lørdag 14. april 2018

Vårens første bevermøte i Bymarka


Bever ved Stokkedammen (Bilde 1 - 7)
Beverhytta ved Stokkedammen


Den nye beverhytta ved Baklidammen


Beiteplass og hull for beveren


Lørdag gikk turen til Bymarka i Trondheim,
og til de to bever-forekomstene ved Baklidammen og Stokkedammen.

Enda ligger isen tykk på vannene i Bymarka,
og det er uvanlig mye snø i terrenget rundt.

Likevel, ved begge dammene har beveren begynt å røre på seg.

Ved Stokkedammen, en liten dam mellom "Ferista" og Theisendammen,
måtte beveren etablere ei "nødhytte" sist høst, 
da Theisendammen ble tappet ned på grunn av vedlikehold.

Det ser ut til å ha godt bra med beverfamilien i den nye hytta ved Stokkedammen.
Ett velvoksent eksemplar var utenfor hytta og spiste godt av bark og kvist
og som beverne i denne hytta har samlet på iskanten ved hytta.

Med stor sannsynlighet er det fire bevere i Stokkedammen,
de to voksne og to unger fra i fjor.
Det skal blir interessant å følge denne beverfamilien i løpet av våren og sommeren.
Kanskje flytter de tilbake til Theisendammen, som nå er fylt opp igjen.

Ved Baklidammen lå fortsatt isen svært tykk rundt hele dammen.
Bare ved den ene av de to nybygde hyttene inne ved elveosen,
var det tinet noe, selv om beverne der ikke hadde vært på land.

Det hadde den derimot i en liten kanal litt opp i elva.
Et kraftig hull i snøen og mye rester etter gnag vitnet tydelig om det,
selv om jeg ikke fikk sett noe til beverne der denne kvelden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar